Крім стандартних атрибутів (з RFC) при аутентифікації, авторизації та обліку використовуваних ресурсів можуть використовуватися специфічні для кожного вендора (виробника) атрибути. В англомовній документації вони називаються: Vendor-Specific Attributes - VSA. Для спрощення роботи адміністратора Soft­PI RA­DI­US, ця система має вже введені VSA атрибути для наступних вендерів мережевого обладнання:

 • 3com
 • 3GPP
 • ADSL-Fo­rum
 • Aires­pa­ce
 • Al­ca­tel
 • Al­te­on
 • Al­ti­ga
 • Al­va­ri­on
 • Ap­tis
 • Aru­ba
 • As­cend
 • ASN
 • Bay-Net­works
 • Bris­tol
 • Cab­le­Labs
 • Cab­letron
 • Ca­jun_p330
 • Chil­liSpot
 • Cis­co
 • Co­lub­ris
 • Co­sine
 • Di­gi­um
 • Epy­gi
 • Erics­son
 • Ext­re­me
 • For­ti­net
 • Fo­und­ry
 • Gan­dalf
 • Gar­de­ros
 • Gem­tek
 • HP
 • IETF
 • Ju­niper
 • Karl­Net
 • Lan­com
 • Li­ving­ston
 • Lo­cal-Web
 • Lu­cent
 • Mic­ro­soft
 • Mik­ro­tik
 • Mo­toro­la
 • Na­vini
 • Nets­cre­en
 • No­kia
 • Ava­ya-Nor­tel
 • NTUA
 • Pat­ton
 • Qu­in­tum
 • Red­back
 • RedC­re­ek
 • Shas­ta
 • Shi­va
 • So­faWa­re
 • So­nic­Wall
 • Spring­Ti­de
 • Te­lebit
 • Unix
 • Va­lemo­unt­Net­works
 • Ver­sa­net
 • Wa­labi
 • Wa­veri­der
 • WISPr
 • Xe­dia


Якщо серед перерахованих вище вендорів немає необхідного, то його атрибути необхідно ввести в SoftPI RADIUS систему через відповідний інтерфейс.